Business Intelligence

Wat is Business Intelligence?

kompas De term "business intelligence" (BI) is voor het eerst gebruikt in 1992, door Howard Dresner van onderzoeksbureau Gartner. De term staat voor een brede verzameling van software oplossingen die gericht zijn op het verzamelen, consolideren, analyseren en het toegankelijke maken van informatie. Voor dit doel zijn verschillende Business Intelligence tools voorhanden. Klassieke voorbeelden van dergelijke tools zijn: Reporting & Query Tools, OLAP Tools en Data Mining Tools.

Technische Uitdagingen

Business Intelligence maakt gebruik van diverse interne of externe databronnen. Interne databronnen zijn de verschillende geautomatiseerde systemen binnen een bedrijf, zoals ERP systemen, Manufacturing Execution (MES) systemen, CRM systemen, etc. Externe databronnen zijn gegevens die door derden worden aangeleverd. Bij het bouwen van een Business Intelligence oplossing kan men tegen de volgende uitdagingen aanlopen:

 • Het combineren van gegevens uit verschillende databronnen kan lastig zijn omdat elke bron mogelijk verschillende coderingen en definities kent.
 • De structuur van de brondata is ongeschikt voor querydoeleinden, waardoor queries zeer slecht performen
 • De brondata bevat vervuiling
 • De brondata is complex en ongedocumenteerd
 • Als oplossing voor bovenstaande problemen maken veel bedrijven ondertussen gebruik van bepaalde datawarehousing technieken.

  Business Uitdagingen

  Naast de genoemde technische uitdagingen zijn er ook een aantal business uitdagingen. Een bedrijf dat serieus aan de slag gaat met BI zal streven naar één versie van de waarheid. En dit gaat niet vanzelf:

 • Voordat men kan bouwen aan een technische oplossing zal men binnen een bedrijf goed moeten nadenken over de te bereiken doelen.
 • Vervolgens zal men overeenstemming moeten bereiken over de benodigde informatie, bijvoorbeeld de te gebruiken definities.
 • Medewerkers zullen hierbij hun eigen definities, manieren van werken, interpreteren, knutselen met data etc. los moeten laten, wat soms 'pijn' doet.
 • Het bovenstaande klinkt simpel, maar leidt vrij vaak tot grote vertragingen in projecten.

  De toekomst van Business Intelligence

  Het belang van Business Intelligence zal in de toekomst alleen maar toenemen. De tools zijn inmiddels volwassen aan het worden, waardoor er op dat vlak steeds minder technische beperkingen zijn. Bedrijven die op een goede manier met business intelligence bezig zijn, hebben hierdoor de mogelijkheid om hier belangrijk concurrentievoordeel uit te halen. Tegelijkertijd lopen bedrijven die er nog steeds niet in slagen goede stuurinformatie te genereren, grote kans om hierdoor een grote achterstand op te lopen ten opzichte van de concurrentie. Data wordt steeds belangrijker in een tijd waarin contact tussen klanten en bedrijven steeds meer geautomatiseerd plaatsvind. Als bedrijven steeds meer data beschikbaar stellen via het internet, is deze data niet alleen beschikbaar voor potentiele klanten, maar ook voor concurrenten. De snelheid waarmee bedrijven in staat zijn om interne en externe data te interpreteren, analyseren en om te zetten in acties zal steeds meer bepalend zijn voor het succes.