Reporting- en querytools

Wat zijn Reporting- en Querytools

Met reporting- en querytools is het mogelijk om standaard rapporten of ad hoc query's te maken. De meeste tools maken hierbij gebruik van een soort semantische laag die tussen de rapportage tool en de databron of -bronnen in zit. Hierdoor hoeft de eindgebruiker in mindere mate over kennis te beschikken van de structuur van de onderliggende database, of van de technische SQL instructies. Query tools zijn vaak gericht op het op een zeer envoudige manier kunnen samenstellen van adhoc queries. Reportingtools zijn meer gericht op het maken van standaard rapporten en bieden daarom meer mogelijkheden. Hierbij moet men denken aan de mogelijkheid om complexe queries te maken en uitgebreide mogelijkheden voor het aanpassen van de opmaak en de lay-out.

Verschillen tussen Rapportage Tools

Het begrip rapportagetool is vij breed, omdat het kan staan voor elke tool waarmee een rapport gemaakt kan worden. Er zijn technische rapportagetools, die gericht zijn op softwareontwikkelaars. Het bedienen van dergelijke tools vereist een zekere mate van technische kennis over SQL, scriptingtalen of programmeertalen. Dit soort tools is vaak bedoeld om rapportagemogelijkheden in softwarepakketten of websites in te bouwen. Daarnaast zijn er rapportage tools die gericht zijn op eindgebruikers, zoals business analisten. Deze tools zijn vaak duurder, maar bieden daarvoor mogelijkheden om de techniek vrijwel helemaal naar de achtergrond te brengen. In de eerder genoemde semantische laag, is het in dat geval mogelijk zoveel intelligentie in te bouwen, dat de eindgebruiker niet of nauwelijks nog hoeft na te denken over waar en in welke structuur de data ligt opgeslagen. De moderne tools gaan hierin zover dat de achterliggende data afkomstig kan zijn uit relationele databases, OLAP kubussen, XML bestanden, tekstbestanden of soms ook combinaties hiervan.

Verschillen Rapportagevormen

Er zijn verschillende vormen van rapportage, die elk hun eigen eisen stellen aan de rapportage tool. Ten eerste zijn er de standaard lijst-rapporten. Deze zijn met alle rapportagetools te maken. Daarnaast zijn er de z.g. Management Dashboards, waarin op één pagina een overzicht getoond wordt met allerlei grafieken, metertjes en tabellen. Dit overzicht geeft in één oogopslag de huidige stand van zaken weer met betrekking tot een bepaald gebied. Een andere vorm van rapportage zijn de z.g. Scorecarding rapportages. Hierbij gaat het vaak om een overzicht van KPI's, waarbij met gekleurde symbolen wordt aangegeven of de waarde van een bepaalde KPI "on target" (groen), binnen de tolerantiegrenzen (geel) or buiten tolerantie (rood) is. De symbolen geven ook vaak wat de trend is van de KPI (stijgend of dalend). Visualisaties zijn rapporten met veel interactie en waarbij de nadruk ligt op de presentatievorm: animaties, landkaarten, in en uitzoomende beelden.

Er zijn leveranciers die één geïntegreerde omgeving leveren voor alle bovengenoemde rapportagevormen. Ook zijn er leverancies die de genoemde vormen in separaat aanbieden. Andere leveranciers zijn gespecialiseerd één gebied. Martleiders op het gebied van geïntegreerde rapportage zijn op dit moment Cognos en Business Objects.