Corporate Performance Management

Wat is CPM?

zonnewijzer Corporate Performance Management, ook wel Business Performance Management (BPM) of Prestatie Management (PM) genoemd, was enige tijd een grote hype. Marketing kreten als: "Closing the Loop!", "The Next Step in BI!" werden daarbij gebruikt. Maar wat is Corporate Performance Management echt? Is het een tool? Of is het de vervanging van business intelligence?

De Gartner definitie van CPM luidt als volgt: "CPM is het geheel van methoden, metingen, processen en systemen die nodig zijn om het presteren van een onderneming te monitoren en managen."

Dit komt neer op het vertalen van een bedrijfsstrategie naar concrete meetbare en kwantificeerbare doelen. Vervolgens kan men met technische hulpmiddelen gaan plannen, monitoren, rapporteren en analyzeren. Op basis van de resultaten hiervan kan men doelen bijstellen, actie ondernemen, medewerkers belonen, etc.

Tools en Techniek

Technische middelen die kunnen worden ingezet bij CPM zijn:

  • Een datawarehouse, voor éénduidige kwalitatief hoogwaardige informatie.
  • Een planningtool, voor het automatiseren van de planningscyclus
  • Scorecarding tools, voor het communiceren van doelen naar de organisatie, het tonen van de verbanden tussen verschillende doelstellingen en het rapporteren van de status.
  • Rapportagetools, om informatie te verschaffen m.b.t. al het bovengenoemde
  • Analyse tools, om te bepalen waarom iets gebeurt is, waarom doelen niet gehaald zijn, e.d.
  • Het bovenstaande moge duidelijk maken dat CPM geen vervanging is van business intelligence. Eerder een vervolg erop. Bij CPM maakt men op een slimme manier gebruik van de informatie die een BI systeem kan leveren. Ook kan de toepassing van CPM de waarde van het BI systeem verbeteren, omdat men een duidelijker beeld krijgt welke informatie het systeem precies moet leveren, m.a.w. op welke informatie gestuurd dient te worden.

    Risico's van CPM

    Naast de genoemde voordelen zou er ook een aantal nadelen kunnen kleven aan de inzet van CPM. CPM draait om het besturen van een bedrijf op basis van meetbare doelen. Indien men tijdens het proces dat hieraan vooraf gaat niet in staat is om de juiste doelen te bepalen, betekent dit dat medewerkers zullen worden afgerekend op de verkeerde doelen, met als gevolg dat medewerkers zich gaan focussen op de verkeerde zaken, met de negatieve gevolgen van dien. Het is altijd beter om niets te meten, dan om de verkeerde zaken te meten. Een andere vraag die men zich zou kunnen stellen is of alles wat goed is voor een bedrijf kwantificeerbaar en dus meetbaar is. Waar medewerkers afgerekend worden op cijfers, zal de aandacht voor niet meetbare zaken mogelijk verdwijnen.