Door datathatworks, 14 juli 2023

Technologie verandert sneller dan ooit tevoren
lock-inMet de opkomst van de cloud gaan ontwikkelingen op het gebied van Data Management en Data Analytics steeds sneller en sneller. Nieuwe architectuur concepten volgen elkaar in rap tempo op. Binnen data platforms worden maandelijks nieuwe features geïntroduceerd. Welke technologie uiteindelijk de nieuwe industrie standaard wordt is lastig te voorspellen. Dit maakt het voor bedrijven lastig om keuzes te maken voor de toekomst van het Data Analytics landschap. Wordt gekozen voor de cloud of toch on-premise? Lees verder...

Door datathatworks, 13 juli 2023

Wat is een Modern Data Warehouse?
moderndwh'Modern Data Warehouse" is op dit moment een veel gebruikte term door leveranciers van data management oplossingen in de cloud. Dit roept de vraag wat een 'Modern Data Warehouse' precies is en wat de meerwaarde is ten opzichte van een 'normaal' Data Warehouse. Als we de architectuur plaatjes bekijken in marketing uitingen van de genoemde leveranciers, dan valt direct iets op.... Lees verder...

Door datathatworks, 1 november 2022

icebergOp dit moment vind er een rebranding plaats van de website www.bithatworks.nl.

Ten eerste krijgt de site een nieuwe domein naam: www.datathatworks.nl. Deze naam sluit beter aan bij de bredere content die in ontwikkeling is. Maar dat is nog niet alles; de site heeft een hele nieuwe layout, welke zeer geschikt is voor mobiele devices, zoals telefoons en tablets.

Lees verder...

Door datathatworks, 10 maart 2022

"Verborgen gebreken"

icebergHet success van business intelligence trajecten wordt vaak afgemeten aan de zichtbare resultaten van projecten. Het uiterlijk van de opgeleverde dashboards, de snelheid waarmee de rapporten zijn opgeleverd, de hoeveelheid rapporten die wordt opgeleverd, de performance van rapporten, de hoeveelheid data die beschikbaar is, etc. Het success op de lange termijn is echter in sterke mate afhankelijk van de resultaten die voor grote groepen gebruikers onzichtbaar zijn. Denk hierbij aan: de datakwaliteit, de mate waarin informatie op het juiste moment bij de juiste persoon aanwezig is, het vertrouwen dat verschillende doelgroepen in de informatie hebben, etc. In die zin kan je het vergelijken met de bekende ijsberg waarvan 80% zich onder het water oppervlak bevindt. Als alle betrokkenen vanaf dezelfde positie naar deze 'ijsberg' zouden kijken, ziet men welliswaar niet alles, maar wel allemaal hetzelfde. Het typische van business intelligence projecten is dat verschillende betrokkenen vanuit verschillende disciplines, en vanuit verschillende lagen van het bedrijf, elk vanuit zijn eigen perspectief naar deze 'ijsberg' kijkt en daarmee een totaal ander beeld kan hebben dan een andere betrokkene. Klik op Lees verder... om de verborgen gebreken te kunnen herkennen.

Door datathatworks, 13 februari 2021

"Build Back Better" strategie voor het datawarehouse

Build Back Better! Diverse wereldleiders hebben de term bbb gebruikt om de strategie tijdens de post corona periode te beschijven. BBB is een strategie voor risico reductie tijdens het herstellen na rampen. Het idee achter BBB is dat de tekortkomingen van het systeem, welke tot de ramp geleid hebben of welke in ieder geval de ramp niet hebben kunnen voorkomen, worden verholpen of vermeden tijdens het opbouwproces. De term BBB wordt ook gebruikt voor een aanpak die een systeem tijdens de wederopbouw beter, eerlijker, schoner, diverser, inclusiever, kortom: volgens bepaalde normen "beter" maakt.

Klik op Lees verder... om te zien hoe deze strategie mogelijk toepasbaar is op datawarehouse architecturen.

Door datathatworks, 26 januari 2021

"Data is het nieuwe goud!"
"Data is het nieuwe goud!" is een veelgehoorde zin in de marketing campagnes van Goud leveranciers van producten en diensten op het gebied van data engineering, data analyse, artificial intelligence, machine learning, and andere data gerichte toepassingen. Het enige wat nodig is om al het goud te delven zijn moderne state-of-the-art tools, het liefst in "The Cloud" natuurlijk want daar kan alles en het kost bijna niets... Dit klinkt te mooi om waar te zijn, en dat is het ook. Klik op Lees verder... om te lezen waarom...

Labels

Door datathatworks, 17 januari 2017

BI is uit! Advanced Business Analytics is in!

De begrippen Business Analytics of Analytics worden de laatste jaren steeds vaker gebruikt, waar men vroeger zou spreken over Business Intelligence. Zo hebben bekende leveranciers van Business Intelligence software hun tools nieuwe namen gegeven. IBM Cognos BI heet sinds versie 11 Cognos Analytics. SAP noemt Business Objects tegenwoordig SAP Business Objects Analytics. Ook andere leveranciers van business intelligence software marketen hun producten geheel of gedeeltelijk als Analytics platform. Hieruit zou je kunnen concluderen dat Business Analytics een nieuwe naam is voor Business Intelligence en dat deze begrippen identiek zijn aan elkaar. Dit is echter niet het geval. Business Analytics en Business Intelligence zijn twee verschillende begrippen met elke een eigen betekenis. Lees het hele artikel hier...