Disclaimer en privacy

Deze site is opgezet met als doelstelling: persoonlijk gebruik. Hoewel deze site openbaar toegankelijk is, wordt het gebruik door derden op geen enkele manier aangemoedigd. Het is weliswaar aan derden toegestaan om van deze site gebruik te maken, echter onder de strikte voorwaarde dat hieraan geen rechten ontleend kunnen worden. Informatie die te vinden is op deze website is volkomen vrijblijvend van aard. Gebruik van deze informatie voor welk doel dan ook geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de bezoeker van deze website en wordt in principe afgeraden. Er wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de werking van deze site, en alle mogelijke gevolgen die hiermee samenhangen. Er wordt geen enkele garantie afgegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie. Er wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de beschikbaarheid van deze site of informatie op deze site. Informatie wordt dagelijks toegevoegd, verwijderd of gewijzigd, zonder enige kennisgeving.Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Privacy Policy

www.datathatworks.nl is niet geĆÆnteresseerd in persoonlijke informatie van gebruikers van de site. We hebben niet als doel om naar deze informatie te vragen en het is ook niet onze doelstelling om deze data op te slaan. De enige data die we opslaan, is de data die noodzakelijk is voor het functioneren van deze site en het analyseren van het gebruik van deze site.

Cookies

www.datathatworks.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieƫn om de site te laten functioneren en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt. Dat laatste doen wij met als doel om de site te kunnen verbeteren. Voor de analyse van het gebruik van de site maken wij gebruik van Google Analytics.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de paginaā€™s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Bijvoorbeeld: wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden.

De wetgever maakt onderscheid tussen functionele cookies en niet-functionele cookies. De eerste categorie kunnen zondermeer geplaatst worden. Voor de tweede categorie moet toestemming gevraagd worden. Cookies worden aangemaakt en bewaard voor een bepaalde duur. Dit kan de duur van de sessie zijn, of enkele maanden tot jaren.

Voor bezoekers (zonder persoonlijke inlog-id) plaatsen wij bij elk bezoek de volgende functionele cookies:

Cookie Doel Duur
cookie-agreed Deze cookie wordt aangemaakt nadat de bezoeker cookies geaccepteerd heeft. Pas vanaf dat moment worden de z.g. third party cookies geactiveerd. Zie hieronder. +/- 3 maanden

Third Party cookies (niet-functionele cookies)

Wij gebruiken Google Analytics voor het analyseren van onze site. Pas nadat u akkoord gegaan bent met het plaatsen van cookies, zal er een cookie geplaatst worden voor deze dienst door het Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google zou de verkregen analytics informatie ook kunnen gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Voor informatie over het privacy beleid van Google verwijzen we u graag naar de volgende pagina: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ Hier kunt u meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. www.datathatworks.nl privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze partijen.

Op het moment van schrijven van dit document wordt de volgende cookie geplaatst voor Google Analytics.

Cookie Doel Duur
_ga Uniek ID dat per bezoeker wordt gegenereerd voor het herkennen van deze bezoeker (bijvoorbeeld voor het herkennen van terugkerende bezoekers e.d. ) 2 jaar

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit ook doen via uw web-browser. Hoe dit moet verschilt per browser. Voor gedetailleerde informatie hierover verwijzen we u naar de web-site van de betreffence webbrowser.

Links naar externe sites

Let op: deze site bevat ook diverse links naar externe websites, bijvoorbeeld voor het delen van artikelen via Twitter, Facebook, LinkedIn of Google+. Zodra u hiervan gebruik maakt, wordt u doorgestuurd naar de website van de betreffende diensten. Hierbij gelden dus ook de voorwaarden van deze bedrijven. U dient zich op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze bedrijven alvorens van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Stuur een e-mail naar info@datathatworks.nl