Business Intelligence vs. Business Analytics

Door datathatworks, 17 januari 2017

BI is uit! Advanced Business Analytics is in!

De begrippen Business Analytics of Analytics worden de laatste jaren steeds vaker gebruikt, waar men vroeger zou spreken over Business Intelligence. Zo hebben bekende leveranciers van Business Intelligence software hun tools nieuwe namen gegeven. IBM Cognos BI heet sinds versie 11 Cognos Analytics. SAP noemt Business Objects tegenwoordig SAP Business Objects Analytics. Ook andere leveranciers van business intelligence software marketen hun producten geheel of gedeeltelijk als Analytics platform. Hieruit zou je kunnen concluderen dat Business Analytics een nieuwe naam is voor Business Intelligence en dat deze begrippen identiek zijn aan elkaar. Dit is echter niet het geval. Business Analytics en Business Intelligence zijn niet hetzelfde. Business Analytics en Business Intelligence zijn twee verschillende begrippen met elke een eigen betekenis.

De onderstaande Google Trends grafiek laat de relatieve populariteit zien van de begrippen "Business Intelligence" en "Business Analytics" over de periode van 2004 tot nu.

De bovenstaande grafiek laat zien dat de zoekterm "Business Intelligence" weliswaar nog steeds zeer populair is, maar wel een dalende populariteit geniet (ten opzichte van het hoogtepunt in 2004). Het begrip "Business Analytics" is sinds 2009 met een opmars begonnen, en de populariteit hiervan is nog steeds stijgende. De term wordt vaak in adem genoemd met andere populaire termen, zoals:Big Data Analytics, Advanced Analytics of Predictive Analytics. De laatste 2 termen vallen binnen het vakgebied Data Science. Binnen de IT is het sinds jaar en dag een komen en gaan van nieuwe marketing termen. Het veelvuldig horen van nieuwe termen binnen een bepaald vakgebied creëert een gevoel van urgentie om over te stappen op een nieuwe technologie. De indruk ontstaat dan dat Business Intelligence volkomen verouderd is, terwijl Analytics de toekomst heeft. Een eenduidige definitie van dergelijke termen ontbreekt vaak, met als gevolg dat verschillende personen en bedrijven er een eigen interpretatie en invulling aan geven. Het is belangrijk om te beseffen dat nieuwe ontwikkelingen in the IT waak evolutionair zijn en niet revolutionair. Ten tijden van de internet hype gingen bedrijven massaal internetpagina's ontwikkelen. Mensen die oud genoeg zijn herinneren zich nog wel de lelijke grijze pagina's met blauwe letters. Het hebben van een internet pagina leek belangrijker dan de functionaliteit die deze pagina's konden bieden: vaak niet meer dan wat verouderde informatie die ooit hard door de ontwikkelaar in de code gezet was en nooit geüpdatet werd. Pas jaren later werd internet inderdaad zo belangrijk als eerder voorspeld was, maar pas nadat de techniek een stuk toegankelijker was geworden voor de business (content management systemen, integratie met backend systemen) en de nadruk op functionaliteit gelegd kon worden (winkelen, bankieren, klantinteractie, etc.). Zaken als: Advanced business analytics, Predictive analytics, Big Data Analytics zullen een soortgelijke ontwikkeling meemaken.

De overlap tussen Analytics en Business Intelligence!

Wat met het begrip Business Intelligence bedoelt wordt, kunt u hier lezen. In het kort: het vakgebied Business-Intelligence houdt zich binnen bedrijven en andere instellingen bezig met het omzetten van data naar informatie. Technische middelen die hierbij worden ingezet zijn veelal een datawarehouse voor de opslag van historische data en diverse presentatie en analyse tools.

Ook business analytics maakt gebruik van data, maar heeft een ander doel als Business Intelligence. Bij business intelligence draait het om het rapporteren of analyseren van vooraf gedefinieerde meetwaarden vanuit allerlei invalshoeken, welke informatie verschaffen aan de business. Business intelligence is vergelijkbaar met z.g. descriptive analytics. Bij advanced analytics is de uitkomst vaak niet vooraf gedefinieerd. Advanced analytics heeft als doel om verbanden te ontdekken in data die vooraf niet bekend zijn. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van diverse statistische technieken. De data die voor advanced analytics gebruikt wordt, moet echter aan dezelfde eisen voldoen als de data die gebruikt wordt voor standaard rapportage en analyse welke de basis vormt voor business intelligence. Een goede datakwaliteit en bekendheid met de processen waaruit de data voortkomt is ook voor advanced analytics een randvoorwaarde. Kortom als het nog niet zo wil vlotten met business intelligence binnen een bedrijf, dan zijn zaken als predictive analytics en advanced analytics wellicht nog een stap te ver. Een goede business intelligence architectuur daarentegen zou een uitstekende basis kunnen vormen voor analytics toepassingen.

Reacties