data warehouse

Wat is een datawarehouse?

"A (data) warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant and non-volatile collection of data in support of management's decision making process."

De bovenstaande definitie van een data warehouse is afkomstig van Bill Inmon, één van de grondleggers van datawarehousing. In de praktijk komt het neer op een database, waarin data wordt opgeslagen voor rapportage en analyse doeleinden. Over hoe zo'n datawarehouse eruit moet zien, bestaan verschillende meningen. De twee bekendste hiervan zijn: de klassieke benadering van Bill Inmon (CIF) en een wat meer modernere aanpak van Ralph Kimball. De term Data Warehouse is voor het eerst gebruikt in 1988. Lees verder...

Door datathatworks, 13 februari 2021

"Build Back Better" strategie voor het datawarehouse

Build Back Better! Diverse wereldleiders hebben de term bbb gebruikt om de strategie tijdens de post corona periode te beschijven. BBB is een strategie voor risico reductie tijdens het herstellen na rampen. Het idee achter BBB is dat de tekortkomingen van het systeem, welke tot de ramp geleid hebben of welke in ieder geval de ramp niet hebben kunnen voorkomen, worden verholpen of vermeden tijdens het opbouwproces. De term BBB wordt ook gebruikt voor een aanpak die een systeem tijdens de wederopbouw beter, eerlijker, schoner, diverser, inclusiever, kortom: volgens bepaalde normen "beter" maakt.

Klik op Lees verder... om te zien hoe deze strategie mogelijk toepasbaar is op datawarehouse architecturen.