moderne data warehouse architectuur

Door datathatworks, 13 juli 2023

Wat is een Modern Data Warehouse?
moderndwh'Modern Data Warehouse" is op dit moment een veel gebruikte term door leveranciers van data management oplossingen in de cloud. Dit roept de vraag wat een 'Modern Data Warehouse' precies is en wat de meerwaarde is ten opzichte van een 'normaal' Data Warehouse. Als we de architectuur plaatjes bekijken in marketing uitingen van de genoemde leveranciers, dan valt direct iets op.... Lees verder...

Wat is Data Virtualisatie?
Met Data Virtualisatie tools is het mogelijk om virtuele databases in te richten. In een virtuele database kunnen verwijzingen worden opgenomen naar tabellen die afkomstig zijn uit verschillende databases. De onderliggende databases kunen van allerlei verschillende typen zijn. Via de Data Virtualisatie tools kunnen vervolgens queries gebouwd worden over deze tabellen. Pas op het moment dat een query wordt uitgevoerd, wordt de onderliggende data realtime opgehaald.... Lees verder...

Wat is een Data Fabric?

fabricEen nieuw architectuur begrip binnen de wereld van data management en data analytics is een Data Fabric. Het concept is bekend geworden door de opkomst van de cloud en de mogelijkheden die deze biedt voor (big) data toepassingen. Lees verder...

Door datathatworks, 13 februari 2021

"Build Back Better" strategie voor het datawarehouse

Build Back Better! Diverse wereldleiders hebben de term bbb gebruikt om de strategie tijdens de post corona periode te beschijven. BBB is een strategie voor risico reductie tijdens het herstellen na rampen. Het idee achter BBB is dat de tekortkomingen van het systeem, welke tot de ramp geleid hebben of welke in ieder geval de ramp niet hebben kunnen voorkomen, worden verholpen of vermeden tijdens het opbouwproces. De term BBB wordt ook gebruikt voor een aanpak die een systeem tijdens de wederopbouw beter, eerlijker, schoner, diverser, inclusiever, kortom: volgens bepaalde normen "beter" maakt.

Klik op Lees verder... om te zien hoe deze strategie mogelijk toepasbaar is op datawarehouse architecturen.